Tananyag

Íme egy kis leírás és néhány kép a dobkottáimból:


Az oktatásról:

A BPDRUM a szisztematikus doboktatási irányvonalat képviseli. 

Ezzel a módszerrel a tananyag lényegesen egyszerűbben, gyorsabban és nagyobb mennyiségben adható át a dobórákon, mint a hagyományos oktatási metódusokkal.

A irányzat lényege, hogy csoportosítja és rendszerezi feladatsorokat, ezáltal jóval könnyebbé teszi annak elsajátítását és memorizálását.

Egy konkrét példa: nyolcados lábdobvariációs kíséretek kezdőknek

Hagyományos kotta: 20-25 kíséret, rendszerezetlenül (így mindet egyesével kell memorizálni)

Szisztematikus kotta: 8 "alapkíséret" és ezeknek "alvariációi" összesen így 46 kíséret, rendszerezve, (fele annyi memorizálás, kétszer annyi kíséret)

A módszer első olvasatban talán ridegen hangzik, ez az azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a szisztematikus oktatás "elvenné" a játék lényegét az élményt, épp ellenkezőleg, sokkal átláthatóbbá és ez által élvezetesebbé teszi dobolást.

 

Kezdő tananyag:

Bevezetés:

1. kurzus: --- 4 óra

Elméleti alapok: 

zeneelmélet: a zenei hang, a zene, hangjegyek, gerenda, pontozás, kötőív, a szünetjelek, az ötsoros vonalrendszer, ütem, ütemvonalak, ismétlőjelek, zenei kulcsok, ütemmutatók (metrum, mérték), tempó - tempójelzések, dinamikai jelek - rövidítések 

dobelmélet: a dobfelszerelés rövid története, a dobtestek, a dobtestek felépítése, a dobbőrök, a dobbőrök feszessége, a cintányérok, a hardverek és felépítésük, a dobverők, dobütők, seprűk, a kiegészítők, az elektromos dobfelszerelés

Gyakorlati alapok: 

dob hangolása, dobbeállítás, testtartás, kéztechnika, lábtechnika 

Technikai alapok: 

jelmagyarázat, hangjegy érték táblázat, bemelegítő gyakorlatok  

Törzsanyag:

2. kurzus: technikai gyakorlatok, kíséretek, fillek --- 16 óra

3. kurzus: technikai gyakorlatok, kíséretek, fillek --- 16 óra

4. kurzus: technikai gyakorlatok, kíséretek, fillek --- 16 óra

5. kurzus: technikai gyakorlatok, kíséretek, fillek --- 16 óra

6. kurzus: technikai gyakorlatok, kíséretek, fillek --- 16 óra

7. kurzus: technikai gyakorlatok, kíséretek, fillek --- 16 óra

8. kurzus: swing, rnr, reggae, latin, tánc zenei kíséretek és fillek --- 5 óra

9. kurzus: kíséret és fill improvizáció --- 6 óra

Zenei játék összesen a 10 kurzus alatt: 12 óra

Technikai gyakorlatok: ritmikai, hangsúly játékos, kézrendes és kézláb koordinációs technikai gyakorlatok

Kíséretek: nyolcados, tizenhatodos, váltottkezes tizenhatodos, negyed, nyolcad felütéses, triolás, shuffle-s, negyed shufffle-s kíséretek lábdob - pergő - lábcin nyitásos és lábcin szólamos kíséretek

Fillek: ritmikai, hangsúly játékos, kézrendes és kézláb koordinációs fillek

Improvizáció: kíséret és fill improvizáció - a kezdetektől fontosnak tartom a dobos " játék közbeni gondolkodásra nevelését", hangsúlyosan oktatom ezt a témakört

A kurzusok végén van egy-egy "kisfelmérő", amely visszacsatolást ad az elsajátítás mértékéről, a jól megtanultakról és a gyengeségekről. Ezek az adott kurzus végén vannak, az óra keretein belül zajlanak. 

Befejezés:

10. kurzus: záró "nagy állapotfelmérés" --- 2 óra

A tanrend összesen 125 óra. (Természetesen ez egy tanterv, annak függvényében változik, mennyire gyorsan vagy lassan haladunk a tananyaggal.)

 

 

 

SZISZTEMATIKUS DOBKOTTA KEZDŐKNEK:

- 4 RÉSZ AZ EGYBEN

 

I. ELMÉLETI ALAPOK - GYAKORLATI ALAPOK -

TECHNIKAI GYAKORLATOK

 


II. DOBKÍSÉRETEK, GROOVE-OKIII. FILLEK, KITÖLTÉSEK, RÖVID SZÓLÓKIV. IMPROVIZÁCIÓ, MEGHATÁROZOTT ÜTEMŰ KÍSÉRETEK ÉS FILLEK BELSŐ TAGOLÁSÁNAK VARIÁCIÓI, SAJÁT RÖGTÖNZÉSES GYAKORLATOKKALÖSSZKÉP1ÖSSZKÉP2NEM KEVÉS, VISZONT SOK :)
 

Haladó tananyag: (2016.-ban, hamarosan)

 

 

 

 

Minden jog fenntartva!